Billijke vergoeding

In het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli 2015 is ingegaan, heeft de werknemer na ontslag in beginsel recht op een transitievergoeding. Hij heeft dat recht als hij tenminste twee jaar bij werkgever heeft gewerkt. Ingeval van ernstig verwijtbaar handelen werkgever, heeft werknemer ook recht op een billijke vergoeding. Die billijke vergoeding komt dan bovenop de transitievergoeding.

Hoe hoog de billijke vergoeding is, weten we niet precies. De vergoeding wordt niet o.b.v. een vaste formule berekend. Het is aan de kantonrechter om die vergoeding vast te stellen. Hij houdt daarbij rekening met de aard en ernst van het handelen van werkgever. Overigens zal van ernstig verwijtbaar handelen werkgever niet snel sprake zijn. Er wordt wel van een “muizengaatje” gesproken: alleen in uitzonderlijke gevallen zal sprake zijn van zodanig ernstige verwijtbaarheid dat werknemer met succes aanspraak kan maken op een billijke vergoeding.

Een voorbeeld van een zaak waarin een billijke vergoeding werd toegekend, kunt u lezen in mijn artikel: Ernstig verwijtbaar handelen werkgever en billijke vergoeding. Nog een voorbeeld vind u hier: Billijke vergoeding: Waarom? Wanneer? En hoeveel?