Transitievergoeding

De vertrouwde kantonrechtersformule verdwijnt. De transitievergoeding komt ervoor in de plaats. Wat betekent dat voor u als werknemer of werkgever? Een lagere vergoeding ontvangen of betalen, maar u(w werknemer) krijgt hem wel bijna altijd.

Onderhandelen over een hogere vergoeding loont in het nieuwe ontslagrecht meer dan ooit. Dat geldt voor werknemers en werkgevers!

Recht op de transitievergoeding

U heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief van uw ontslag bij uw werkgever ligt. Als uw arbeidsovereenkomst:

 • tenminste 24 maanden heeft geduurd

en:

 • door uw werkgever is opgezegd; of
 • op verzoek van uw werkgever is ontbonden door de kantonrechter; of
 • na afloop van de duur waarvoor uw arbeidsovereenkomst werd aangegaan, niet wordt verlengd.

Hoogte van de transitievergoeding

Over de hoogte van de transitievergoeding is al veel geschreven. Juist omdat hij zoveel lager is dan de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. U kunt uw vergoeding als volgt berekenen:

 • de eerste 120 maanden van uw dienstverband ontvangt u 1/6 maandloon per 6 gewerkte maanden;
 • na 120 maanden dienstverband ontvangt u ¼ maandloon per 6 gewerkte maanden.

De transitievergoeding is maximaal € 77.000 bruto (in 2017). Als u in een jaar meer dan € 77.000 bruto verdient, is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris.

Bij de berekening van het maandloon wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

In zeer uitzonderlijke gevallen zullen tot het maandloon worden gerekend: het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

Oudere werknemers

Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020. Bent u 50 jaar of ouder en heeft uw dienstverband tenminste 120 maanden geduurd? Dan kunt u uw vergoeding als volgt berekenen:

  • tot uw 50e verjaardag ontvangt u 1/6 maandloon per 6 gewerkte maanden;
  • na uw 50e verjaardag ontvangt u ½ maandloon per 6 gewerkte maanden.

Kleine werkgevers

De overgangsregeling voor oudere werknemers geldt niet voor kleine werkgevers. Het gaat om werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden.

Verrekening kosten

Opmerkelijk is dat uw werkgever door hem gemaakte kosten van de transitievergoeding mag aftrekken. Als uw werkgever aantoonbaar kosten heeft gemaakt bij het begeleiden naar een andere baan (bijv. met een outplacementtraject), dan mag uw werkgever die kosten verrekenen. Ook mag uw werkgever kosten aftrekken die tijdens het eindigen van het dienstverband zijn gemaakt om u breder inzetbaar te maken. Te denken valt aan bepaalde (om)scholingskosten.

Geen transitievergoeding

U heeft in sommige gevallen geen recht op een transitievergoeding. Dat is het geval als uw werkgever:

 • failliet is verklaard; of
 • surseance van betaling is verleend; of
 • op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Ook jongeren onder de 18 jaar die niet meer dan 12 uur gemiddeld per week werken, hebben geen recht op een transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor werknemers die vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen worden.

Onderhandelen over de transitievergoeding

Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om te blijven onderhandelen. De verwachting is dat in het nieuwe ontslagrecht meer dan voorheen zal worden onderhandeld.

 • Werkgevers

Hoewel de wetgever het ontslagrecht eenvoudiger wilde maken, is het dat niet geworden. Het is in veel gevallen zelfs moeilijker om een werknemer te ontslaan. Ontbinding bij de kantonrechter wordt moeilijker te bewerkstellingen. Zeker bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. U doet er goed aan om te onderhandelen als uw dossier over de betreffende werknemer niet puntgaaf in orde is.

Lees meer over onderhandelen voor werkgevers

 • Werknemers

Als uw werkgever een ‘dun’ dossier heeft en u wil ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (verschil van inzicht) of disfunctioneren, is het al gauw raadzaam om met uw werkgever te (laten) onderhandelen.

Lees meer over onderhandelen voor werknemers

Wilt u meer lezen over het nieuwe ontslagrecht? Leest u dan hier verder. Een samenvatting van de belangrijkste wijziging vindt u hier.

Tags: transitievergoeding, arbeidsrecht, ontslag, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist, kantonrechtersformule, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergoeding, nieuw ontslagrecht, WWZ